میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری شد

محمد میرزابیگی به عنوان رئیس کل دوره پنجم سازمان نظام پرستاری کشور انتخاب شد.

محمد میرزابیگی به عنوان رئیس کل دوره  پنجم سازمان نظام پرستاری کشور انتخاب شد.

به گزارش فارس، محمد میرزابیگی از مؤسسین سازمان و رئیس کل ادوار اول تا سوم سازمان و معاون اسبق پرستاری وزارت بهداشت بوده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما