مسابقات فوتسال جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی استان ایلام با حضور 10 تیم در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام برگزار شد.

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی استان ایلام با حضور 10 تیم در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام برگزار شد که در پایان تیم فوتسال کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایوان ، تیم فوتسال کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) مقام دوم ، تیم فوتسال مرکز فوریت های پزشکی استان مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

مسابقات فوتسال ، جام شهدای بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

 

اخبار مرتبط
نظرات شما