برپایی ششمین بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی استان یزد در روستای نصرآباد

ششمین بیمارستان صحرایی توسط بسیج جامعه پزشکی استان یزد ۶ اسفند جاری در روستای نصرآباد یزد بر پا خواهد شد.

مسول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان در گفت و گو با سینانیوز در این خصوص تصریح کرد: این بیمارستان سه شنبه ۶ تا ۹ اسفند در روستای نصرآباد، مجموعه ورزشی شهدای نصرآباد برپا خواهد شد.

دکتر جواد قادری اردکانی ادامه داد: این بیمارستان شامل بخشهای عمومی، تخصصی، پاراکلینیکی، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی و....است ودر هر چهار روز به صورت رایگان ارایه خدمات خواهد داشت.
به همین منظورجهت بررسی شرایط محیطی ورزشگاه مذکور بازدید میدانی توسط تیم بسیج جامعه پزشکی به عمل آمد.

اخبار مرتبط
نظرات شما