اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی به شهر باباحیدر

تیم تخصصی روانپزشکی طرح ملی شهید دکتر رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان فارسان به شهر باباحیدر اعزام شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قمربنی هاشم علیه السلام گفت: تیم تک تخصصی روانپزشکی طرح ملی شهید دکتر رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان فارسان  به شهر باباحیدر اعزام شدند.

دکتر مهین غفاری افزود: تیم اعزامی متشکل از پزشک متخصص روانپزشکی ، کارشناس سلامت روان و کارشناسان مراقب سلامت بود که در این اعزام خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و مشاوره ای به مردم شریف منطقه ارائه گردید.

وی ادامه داد: اهم خدمات ارائه شده توسط این تیم شامل موارد ذیل بود:

1)       ویزیت و معاینه رایگان توسط متخصص روانپزشکی : 30 نفر

2)       ارائه خدمات مشاوره ای سلامت روان توسط کارشناسان سلامت روان  : 30 نفر

3)       ارائه آموزش های بهداشتی توسط کارشناسان مراقب سلامت( به صورت انفرادی): 30 نفر

اخبار مرتبط
نظرات شما