دیدار مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکان کشور با خانواده‌ی شهید مدافع سلامت

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکان کشور با همسر و فرزاندان شهید دکتر حمید عقیلی دیدار کرد.

شاهین محمد صادقی مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکان کشور در گفت و گو با خانواده‌ی شهید مدافع سلامت گفت: ما و مردم مدیون شما هستیم اگر میلیون‌ها نفر در کشور الان به سلامت زندگی‌می کنند و بعد از گرفتاری به این ویروس منحوس به زندگی برگشتند زندگی را مدیون شما و زحمات شهیدان مدافع سلامت هستند.

او افزود: این شهیدان و خانواده هایشان برای سلامت مردم و جامعه کم نگذاشتند و الان هم جامعه نباید چیزی برایشان کم بگذارد، چون جامعه مدیون کسانی نیست که خودشان را وقف سلامت افراد کردند.
 
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکان کشور ضمن اشاره به اهمیت عاقبت به خیری و سعادتمندی، ادامه داد: بعضی اوقات ما‌ دنبال یک اتفاق بزرگ هستیم، اما سعادت خودش به سراغ ما می آید، ما و نه شما و نه جامعه هیچکدام خوشحال نخواهیم شد با از دست دادن عزیزان همچون دکتر عقیلی که این رفتن قطعا داغ بزرگی است برای شما و فرزندان و همچنین ما، اما یک سعادت است برای خود ایشان و  شما به جهت اینکه ایشان در راهی رفته است که خودش را فدای آرمان و دین و ارزش‌های انقلابیش کرده و نشان داده که تفاوت داشته با بقیه و یک سر و گردن از بقیه بالاتر است که به مقام والای شهادت نایل شده است.
 
محمد صادقی با اشاره به سخن شهید بهشتی در مورد شهدا، بیان کرد: شهید بهشتی میگفت شهدا افتخار هستند برای ما و ما نمی گویم شهدا را از دست دادیم ما شهدا را به دست آوردیم، چون شهدا افتخار ما هستند  و ما هم در جامعه پزشکی مفتخر به این عزیزان هستیم و بسیج جامعه پزشکی نیز در کنار همه‌ی جامعه در خدمت شما و خانواده‌های شهدای بزرگ مدافع سلامت هستیم.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما