دیدار مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

صبح جمعه ۲۸ شهریور ماه دکتر شاهین محمدصادقی مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با دکتر شهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که رئیس سازمان بسیج سازندگی استان، مسئول نهاد رهبری دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، اساتید و مدیران دانشگاه و مسئولین بسیج جامعه پزشکی سپاه استان و دانشگاه نیز حضور داشتند در خصوص فعالیتها و اقدامات و همکاری های فیمابین بحث و تبادل نظر شد.

دکتر محمدصادقی فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و از اعضای فعال تیم‌های پزشکی در جبهه مقاومت است.

اخبار مرتبط
نظرات شما