خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی به محرومان

گروهی از پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان با حضور در دهستان زرانگوش در شهرستان بدره به مردم این منطقه خدمات رایگان ارائه کردند.

گروهی از پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان با حضور در دهستان زرانگوش در شهرستان بدره به مردم این منطقه خدمات رایگان ارائه کردند. 

مریدی رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی ایلام گفت: متخصصان داخلی، زنان، اطفال، اعصاب و روان، دندانپزشک و پزشک عمومی با استقرار در این روستا به بیش از ۷۰۰نفر از اهالی این منطقه محروم خدمات پزشکی و درمانی رایگان ارائه داند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گفت: در اجرای این طرح علاوه بر خدمات تخصصی پزشکی و ویزیت رایگان، ۱۵هزار بسته بهداشتی در بین ساکنان این روستا توزیع شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما