بسیج جامعه پزشکی در طول سال‌های اخیر کارنامه قابل تقدیری دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بسیج جامعه پزشکی در گذشته با ایجاد بیمارستان‌های صحرایی، اجرای موفق طرح شهید رهنمون و امروز با اقدامات مختلف در راستای مبارزه با کرونا یک کارنامه قابل تقدیری دارد.

«سید محمد جمالیان» رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک امروز در جلسه هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر با وجود بحران‌هایی که در جامعه شاهد بودیم بسیج همواره نشان داده که در حل مسائل و مشکلات کارآمد و کارساز است و می‌تواند منشا خیرات و برکات زیادی شود.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی در طول این سال‌ها همواره با رویکرد تخصص محوری همواره مخلصانه در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کرده و در میدان‌ها حضور فعال داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اضافه کرد: این روزها در شرایط بیماری کرونا از هر زمانی نقش موثر و کارسازی بسیج را به وضوح بیشتر می بینیم که نمونه اخیر آن نقش آفرینی بسیجیان در طرح جهادی و سلامت شهید سلیمانی است که دستاوردهای بسیار موثری در راستای کنترل بیماری کرونا ایجاد کرده است.

جمالیان تأکید کرد: اگر نگاه و تفکر بسیج در عرصه های مختلف سلامت، بهداشت و درمان طنین انداز شود قطعا شاهد تحول در حوزه نظام سلامت خواهیم بود.

وی بیان کرد: جامعه پزشکی امروز یک جامعه بسیار گسترده است که شامل افراد زیادی از جمله پرستاران، پزشکان و کادر درمان است و با توجه به موفقیت های هیئت های اندیشه ورز نیاز است این هیئت ها در سایر بخش های دیگر نیز تشکیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اضافه کرد: تعامل و هم‌افزایی میان اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج جامعه پرشکی، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و بسیج سازندگی با دانشگاه علوم پزشکی قطعا خیرات زیادی خواهد داشت و باید به این مسئله نیز توجه شود.

این مسئول خاطر‌نشان کرد: بسیج جامعه پزشکی در گذشته با ایجاد بیمارستان های صحرایی، اجرای موفق طرح شهید رهنمون و امروز با اقدامات مختلف در راستای مبارزه با کرونا یک کارنامه قابل تقدیری دارد.

اخبار مرتبط
نظرات شما