هشتمین نشست فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

هشتمین نشست فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

هشتمین نشست فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور دکتر سپه وند معاون فرهنگی دانشجویی، سیده هاجر موسوی مدیر امور فرهنگی، سرهنگ ملک آرا مسوول سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان در سالن جلسات معاونت برگزار شد.

در این جلسه مطالبی در خصوص برپایی ایستگاه سلامت، بیمارستان یک روزه در دلفان و همچنین نحوه اطلاع رسانی فعالیت های جهادی بحث و گفتگو شد.

همچنین مقرر شد همزمان با کل کشور، اردوی جهادی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه در یکی از مناطق محروم خرم‌آباد انجام شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما