توزیع مواد ضدعفونی کننده و پمفلت آموزشی در روستای کرم آباد شهرستان فسا

منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در روستای کرم اباد بخش ششده وقره بلاغ به توزیع مواد ضدعفونی و پمفلت آموزشی پرداخت.

به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در روستای کرم اباد بخش ششده وقره بلاغ به توزیع مواد ضدعفونی و پمفلت آموزشی پرداخت.

آموزش چهره به چهره، آموزش صحیح شستشوی دست ها و نحوه انتقال این ویروس از دیگر اقدامات این برنامه بود.

گفتنی است ، پویش "در خانه میمانیم" هم به مردم گوشزد شد، که تا حد ممکن در خانه ها بمانند و بهداشت فردی را به طور کامل انجام دهند.

اخبار مرتبط
نظرات شما