آغاز به کار 300 دفتر خدمات سلامت در کشور تا پایان سال جاری

رئیس مرکز سلامت محیط و کاروزارت بهداشت از آغاز به کار 300 دفتر خدمات سلامت تا پایان سال 98 در کشور خبر داد.

احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سلامت محیط و کاروزارت بهداشت از آغاز به کار 300 دفتر خدمات سلامت تا پایان سال 98 در کشور خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر 80 دفتر خدمات سلامت در سطح کشور داریم. در سال گذشته آزمون توسعه دفاتر را برگزار کردیم و مصاحبه‌ها انجام شد و برخی دانشگاه‌ها در حال صدور احکام فعالیت این دفاتر هستند و تا آخر سال تعداد این دفاتر به نزدیک 300 دفتر خواهد رسید.

وی افزود: در نشست هم اندیشی مدیران سلامت محیط و کار 62 دانشگاه علوم پزشکی کشور که بعضا روسای گروه‌ها هم همراهشان بودند و در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، در خصوص مطالب حوزه بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و طب کار بحث و تبادل نظر انجام شد. در این جلسه به صورت هم اندیشی در 8 گروه تخصصی بحث های لازم صورت گرفت و نتیجه بحث هریک از آنان در سالن همایش به صورت عمومی ارائه شد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کاروزارت بهداشت بیان داشت: مباحث در 8 گروه بر اساس قطب‌های دانشگاهی شامل موضوعاتِ دفاتر خدمات سلامت و توسعه آنها در کشور، برون سپاری خدمات بهداشت حرفه ای برای کارگاه‌های کوچک و معاینات شغلی، کنترل طغیان‌ها و بیماری‌های منتسب به آب و غذا ، بحث های اجرایی کردن آئین نامه و قانون دخانیات بود. جمع‌بندی این مباحث برنامه‌های آینده مرکز سلامت محیط و کار را تبیین خواهد کرد.

اخبار مرتبط
نظرات شما