printlogo


ضدعفونی دستگاه های خودپرداز در جهرم
ضدعفونی دستگاه های خودپرداز در جهرم
کد خبر: 605
به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان جهرم تمام دستگاه های خودپرداز موجود در این شهر ضدعفونی و گندزدایی شدند.

​شب گذشته در اقدامی توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان جهرم تمام دستگاه های خودپرداز موجود در این شهر ضدعفونی و گندزدایی شدند.

 این اقدام در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در سطح شهرستان جهرم و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.

 همچنین در جهت پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس، ضدعفونی و محلول پاشی اماکن و معابر شهر خفر، تشدید بازرسی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و... توسط پرسنل معاونت بهداشتی این شهر با نظارت دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.

لینک مطلب: http://sinanews.ir/News/item/605