printlogo


خدمت رسانی بسیج جامعه پزشکی استان البرز برای مقابله کرونا
 خدمت رسانی بسیج جامعه پزشکی استان البرز برای مقابله کرونا
کد خبر: 613
ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور تاکنون بیش از یک هزار عضو بسیج جامعه پزشکی این استان به صورت مستقیم در حال خدمات رسانی برای مقابله با شیوع و درمان بیماری کرونا هستند.

دکتر علی جمال محمدی رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز ظهار داشت: بیش از چهار هزار بسیجی عضو اقشار مختلف بسیج استان البرز به صورت غیرمستقیم با روند شیوع کرونا مقابله می کنند، نیروهای تخصصی پزشکی، عمومی، بهداشت، پرستاری، مامایی، روانشناس و سایر اقشار مرتبط با بهداشت و درمان از اعضای بسیج جامعه پزشکی هستند.

وی اظهار داشت: سازمان بسیج جامعه پزشکی استان از بهمن ماه ۱۳۹۸ همزمان با فعال شدن پدافند زیستی دانشگاه علوم پزشکی البرز کار خود را آغاز کرد و باحضور در جلسات درون بخشی و برون بخشی حوزه سلامت در زمینه آموزش و افزایش سطح آگاهی عموم مرم در ارتباط با بیماری کرونا و حضور در قسمت های مختلف استان با اولویت مناطق محروم فعالیت داشت.

ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز گفت: از شروع بیماری کرونا در کشور فعالیت های مختلفی به فعالیت های قبلی بسیج جامعه پزشکی اضافه شد که از جمله می توان به عضویت مداوم و موثر در قرارگاه پدافند زیستی مقابله با کرونا در حوزه سلامت، عضویت در قرارگاه پدافند زیستی با کرونا در سپاه امام حسن مجتبی (ع)  استان البرز و بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها به منظور ارزیابی وضعیت موجود و نحوه ارایه خدمات اشاره کرد.

دکترجمال محمدی، اعلام فراخوان عمومی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی جهادگران حوزه سلامت و تنظیم بانک اطلاعاتی، مشارکت در تامین ناظران دارویی در مراحل مختلف تولید، انتقال و عرضه اقلام ضدعفونی و مشارکت در تعیین گروه های آموزشی و فعال کردن ایستگاه های سلامت در استان را از دیگر اقدامات بسیج جامعه پزشکی استان برشمرد.

وی یادآور شد: از ابتدای این فعالیت ها تاکنون ۱۶ ایستگاه سلامت در سطح استان راه اندازی شده است.

رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه داد: آموزش گروه های هدف به منظور تقویت سطح آگاهی با اولویت پیشگیری و نظام ارجاع، برگزاری نشست های مشترک و اجرایی نمودن اقداماتی از قبیل شناسایی مراکز پرخطر، توزیع وظایف و مشارکت بسیجیان در زمینه آموزش قرنطینه در منزل، هم افزایی با ائمه جماعات، مشارکت در فعالیت های قرارگاه توزیع اقلام و ملزومات از دیگر اقدامات می باشد.

وی، بازدید از کارخانه  تولید و عرضه اقلام بهداشتی، هماهنگی با نهادهای فرهنگی و رسانه های استان به منظور آگاه سازی مردم و تقویت مشارکت مردمی را از دیگر فعالیت های بسیج جامعه پزشکی در مقابله با بیماری ویروسی کرونا عنوان کرد.

لینک مطلب: http://sinanews.ir/News/item/613