تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بعضی‌ها اندام طبیعی و نرمالی دارند اما به نسبت اندامشان، پاهای بزرگی دارند.
جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در گفتگو با سینانیوز مطرح کرد:
جانشین رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور یکی از مهمترین اهداف این سازمان را علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، ارتقای معنویت و اخلاق در میان پزشکان دانست.