تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد؛
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از حضور دانشجویان زنجانی در روستاهای محروم خدابنده و برگزاری اردوی جهادی در این شهرستان خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز گفت: مرکز اورژانس 24 ساعته در ساختمان شماره 2 دانشکده دندان پزشکی ایجاد می شود و خدمات دندان پزشکی تمام وقت در این مرکز به مراجعان ارائه خواهد شد.
به مناسبت روز پزشک
جمعی از مسئولان و اعضای شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی کشور با حضور در منزل دکتر دوائی، از زحمات بی شائبه این معلم طب ودانشمند فرهیخته تشکر و قدردانی کردند.