تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فرمانده سپاه ساوه:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه در حاشیه دیدار با پزشکان جهادی گفت: ۲۲۷۹نفرخدمت توسط بسیج جامعه پزشکی ساوه از اردیبهشت ماه امسال تا مرداماه در قالب طرح شهید رهنمون به مردم مناطق محروم ارائه شده است.