تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به مناسبت روز پزشک
جمعی از مسئولان و اعضای شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی کشور با حضور در منزل دکتر دوائی، از زحمات بی شائبه این معلم طب ودانشمند فرهیخته تشکر و قدردانی کردند.